Gozdnica

Twoje miasto ...

Informace o obci

Oficiální název:
gmina Gozdnica o statusie miejskim

Počet částí:
nejsou

Zeměpisná poloha: 
51° 26'20'' N, 15° 05'44'' E

                                   

Statistické údaje

Počet částí: 
0

Katastrální výměra:
 2397 ha

Nadmořská výška:
 151 m

Počet obyvatel:
k 1.01.2013 - 3370

Pošta:
ano

Zdravotnické zařízení:
ano

Policie:
ano

Mateřská škola, Základní škola, Gimnazjum (ZŠ třídy 7.-9.):
ano

Vodovod:
ano

Plynofikace:
ano

Kanalizace (ČOV):
ano

                                    

 

Gozdnica – stará lužická dřevařská osada ze 13. století. První zmínka o již městě je z roku 1346. Nejstarší městská kniha pochází z období 1554-1624. Kostel a gozdnická farnost jsou poprvé uváděny v roce 1527. Osada měla v této době asi 300 obyvatel. V roce 1643 město shořelo a přišlo o městská práva. Od 18. století se zde dynamicky rozvíjel keramický průmysl, protože se v okolí nacházela bohatá ložiska miocénních jílů. Od této doby je Gozdnica nerozlučně spjata se vznikajícími keramickými a kameninovými manufakturami a později s velkoprůmyslovými keramickými závody. První právní listiny hovořící o keramických podnicích v Gozdnici pochází z počátku 19. století. V té době zde začal keramiku vyrábět mistr Gottfried Sturm, který rozvíjel technologie a svými investicemi navýšil výrobní kapacitu továrny. Sturmova manufaktura se brzy stala jednou z největších v Evropě. Začátkem 20. století zaměstnávala 700 osob. Za svou největší prosperitu továrna vděčí mistrovu synovi Johanu Sturmovi. Gozdnické střešní tašky dodávali v té době mimo jiné na pokrytí střechy hlavního nádraží v Lipsku, budovy konzulátu v Helsinkách a pro stavby na Olivové hoře v Jeruzalému. Při stavbě těchto objektů se použily i cihly z Gozdnice.

Období od druhé poloviny 19. století do 2. světové války – je to doba dalšího rozvoje keramického průmyslu v Gozdnici. Kromě keramických závodů vznikla i továrna na porcelán. Během 2. světové války musely místní závody vyrábět pro vojenské účely. V poválečném období, po obnově válečných škod, vznikly Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej (Gozdnické závody stavební keramiky ). Organizační a hospodářské změny pak vedly ke spojení podniků a zvýšení jejich potenciálu. Podnik změnil název na Lubuskie Przedsiębiorstwa Ceramiki Budowlanej (Lubuské podniky stavební keramiky) a v této formě působil do roku 1991. Další proměny vedly následně ke vzniku společnosti s ručením omezeným Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej Sp. z o.o. se sídlem v Gozdnici. V roce 2000 se tento podnik stal součástí Skupiny CRH KLINKIER.

Dne 1. července 1955 získala Gozdnica práva osady a 1. ledna 1967 opět městská práva.

Hlavní zajímavostí Gozdnice jsou okolní lesy. Leží uprostřed Dolnoslezských borů. V okolí Gozdnice se nachází přírodní rezervace „Żurawie Bagno“ ležící na území Lesní správy (obec Przewóz). Zaujímá rozlohu 42,07 ha, z toho 4,86 ha jsou lesní porosty a 37,21 ha močály. Cílem jejího vyhlášení (v roce 1970) bylo zachování zajímavých stanovišť bahenních a rašelinných rostlin. K nejvýznamnějším památkám patří:

  • Bývalý evangelický kostel postavený v letech 1751-1753 s krásnou kopulí krytou uměleckými střešními taškami. Nyní stojí na hřbitově.
  • Jednolodní farní kostel sv. Vavřince z let 1929-1930 postavený z cihel.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW