Gozdnica

Twoje miasto ...

Badania profilaktyczne

Pod koniec stycznia w Gozdnicy przez dwa dni prowadzone były badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat wykonywane w ramach NFZ. W dniu 19 stycznia badania prowadziła firma Diagnostyk z Zielonej Góry, która przyjęła 35 pań mimo, że do badania zarejestrowało się 65 osób. Pozostałe osoby nie zgłosiły się. W dniu następnym, 20 stycznia, badania prowadziła firma Mammomed z Gdańska, która przebadała 27 pań. Tu frekwencja była stuprocentowa.

Kolejne badania zaplanowane są na 12 maja 2017 roku. Warto z nich skorzystać, bo miasto Gozdnica, w naszym regionie obejmującym powiat żagański oraz żarski, zajmuje przedostatnie miejsce w programie profilaktyki raka piersi, o czym piszemy na końcu tekstu.

Przy okazji warto przypomnieć, że NFZ w 2017 roku prowadzi jeszcze kilka innych programów profilaktycznych, o których piszemy poniżej.

1.Program profilaktyki raka szyjki macicy, adresowany do kobiet które są w wieku 25-59 lat i nie miały wykonywanej cytologii w ramach programu profilaktycznego w ciągu ostatnich 3 lat. Kobiety obciążone czynnikami ryzyka  mogą korzystać z cytologii  w ramach programu co 12 miesięcy.

Badania  można przeprowadzić m.in. w Specjalistycznym Gabinecie Ginekologicznym dr. Dariusza Kaniewskiego w Gozdnicy, przy ul. Świerczewskiego 30. Pełna lista gabinetów jest dostępna  na stronie NFZ Zielona Góra.

2.Program profilaktyki raka piersi, adresowany do kobiet, które są w wieku 50-69 lat i nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub otrzymała w ramach programu profilaktyki raka piersi w ubiegłym roku pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach  i nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi.

3.Program profilaktyki chorób układu krążenia, adresowany do osób które są w wieku 35, 40, 45,50 lub 55 lat (urodzone w latach 1982,1977,1972,1967 i 1962) i które nie miały wykonywanych badań  objętych programem profilaktycznym w ciągu ostatnich 5 lat oraz nie miały wcześniej rozpoznanej choroby układu krążenia. Badania można wykonywać u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

4.Program profilaktyki chorób odtytoniowych ( w tym POChP), adresowany do osób, które ukończyły 18 lat i palą papierosy.

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na schorzenia odtytoniowe, poprawa świadomości w zakresie szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu oraz poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu w szczególności dla osób obciążonych chorobami układu krążenia, układu oddechowego i nowotworowymi, a w konsekwencji zmniejszenie kosztów leczenia chorób odtytoniowych.Badania można wykonywać:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zawada" Przychodnia Lekarza Rodzinnego Doszel Anna, ul. Szkolna 22, Zawada, tel. 68 321 26 66.

Niepubliczny ZOZ KOLMED, Międzyrzecz, ul. Chopina 18, tel. 95 742 04 38

Medycyna „ Grabieniec” Sp. z o.o. , Bledzew, ul. Kościuszki 16, tel. 95 718 28 94

5.Program badań prenatalnych, adresowany do kobiet, które spełniają przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:  wiek od 35 roku życia, w poprzedniej ciąży wystąpiły aberracje chromosomowe  u płodu, stwierdzony w czasie badania usg nieprawidłowy wynik wskazujący na wady płodu.

Bezpłatne badania można wykonać:

NOWA SÓL: * Centrum Medyczne PERINATEA Sp. z o.o., ul. BohaterówGetta 2, tel. 530 979 200 * CLIFF SP. Z O.O. , ul. Kościuszki 1d, tel. 536 261 606 * Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ, ul. Chałubińskiego 7, tel. 68 388 21 00

GORZÓW WLKP. * Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., ul. Dekerta 1, tel. 95 733 18 90

ZIELONA GÓRA: * Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego, ul. Zyty 26, tel. 68 329 64 30

6.Program profilaktyki gruźlicy, skierowany do osób, u których do tej pory nie rozpoznano gruźlicy, na narażonych na kontakt z osobami chorymi, bądź spełniają jedno z wymienionym kryteriów : bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym, lub narkomanią, bezdomny i nie korzystały z programu w czasie ostatnich dwóch lat. Program realizują pielęgniarki POZ dla swojej populacji pacjentów.

Prezentujemy dane statystyczne NFZ dotyczące populacji osób objętych badaniami w stosunku do liczby osób uprawnionych do badań. Gminy miejsko – wiejskie występują w statystykach dwukrotnie. Raz jako część miejska i drugi raz jako część wiejska. Dane dotyczą trzech programów profilaktycznych tj. raka piersi, w którym miasto Gozdnica zajmuje 23 miejsce, raka szyjki macicy, w którym zajmujemy 3 miejsce oraz chorób układu krążenia, w którym zajmujemy miejsce 8.

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW