Gozdnica

Twoje miasto ...

Iłowiańska w końcu do remontu

Kilka dni temu rozpoczęła się przebudowa ulicy Iłowiańskiej. Umowę na dofinansowanie inwestycji ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, podpisano jeszcze w 2016 roku, dokładnie w dniu 25 maja. Zgodnie z umową dofinansowanie Unii Europejskiej wyniesie prawie 64% wartości inwestycji. Wartość kosztorysowa inwestycji to 453.031 zł, a dofinansowanie Unii, to 288.263 zł. W wyniku przetargu na wykonanie inwestycji, najkorzystniejsza oferta była jednak wyższa od planowanej o 38.805 zł. Różnica musiała zostać pokryta z budżetu miasta, a unijna dotacja jej nie obejmuje. Zgodnie z umową, wykonawca ma przebudować drogę do 31 października, jednak sądząc po dotychczasowym tempie prac, zadanie wykona znacznie szybciej.

Niewiele gozdnickich ulic spełniało wymogi dofinansowania z wyżej wymienionego Programu, gdyż albo nie mogły być brane pod uwagę z powodu planowanej budowy kanalizacji, lub wciśnięte pomiędzy gęstą zabudowę, nie mogły być przebudowane w sposób gwarantujący wysoką punktację. Taka przebudowa musiałaby polegać na poszerzeniu ulic, zmianie ułożenia jezdni, innym ukształtowaniu łuków, skrzyżowań i innych elementów drogi. Miejskie, wąskie ulice muszą zachować dotychczasowy przebieg, a to obniża ich punktację poniżej progu dającego szansę na dofinansowanie.

Także ulica Iłowiańska wije się pomiędzy zabudowaniami nie zostawiając wiele miejsca na przebudowę. Jednak w przypadku, gdy remont dotyczy także zmiany rodzaju nawierzchni, ulica może zostać wysoko oceniona, mimo iż zachowuje swój dotychczasowy układ i przebieg. Tę szansę wykorzystaliśmy składając wniosek o dofinansowanie jej remontu. Ubieganie się o dofinansowanie stało się możliwe także dzięki zmianie granic obszaru objętego zbiorczą kanalizacją sanitarną, z którego została wyłączona m.in. ulica Iłowiańska.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW