Gozdnica

Twoje miasto ...

Ruszył II etap remontu dróg w śródmieściu

Od tygodnia trwa przebudowa ulicy 3 Maja. Inwestycja ta, a także dalszy remont ulicy Kościelnej i Świerczewskiego, realizowane są z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej”, w oparciu o umowę z Wojewodą Lubuskim z dnia 13 marca 2017 roku. Podobnie jak przy ubiegłorocznych remontach, w ramach przygotowań do nowej inwestycji, wymieniono 5 osiadających studni kanalizacji deszczowej, wykonano geofoniczne badania szczelności sieci wodociągowej, pod drogami planowanymi do remontu. Przed remontem jezdni wymienione zostaną jeszcze wpusty uliczne kanalizacji deszczowej. Obecne wpusty to armatura starego typu, do której nie można znaleźć części zamiennych.Wartość kosztorysowa zadania to 878.086 zł, w tym dofinansowanie Wojewody w wysokości 439.043 zł.. Planowany koniec remontu to 31 października.

 

 

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW