Gozdnica

Twoje miasto ...

KONSULTACJE W SPRAWIE ZMIANY NAZW ULIC

W dniach 17-28 lipca 2017r. zostaną przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami Gminy Gozdnica w sprawie zmiany nazw dwóch gozdnickich ulic: Armii Czerwonej i Świerczewskiego. Konieczność zmiany nazw jest spowodowana ustawowym wymogiem, wynikającym z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. poz. 744).

Konsultacja polegać będzie na wypowiedzeniu się na ankiecie konsultacyjnej w stosunku do propozycji nowych nazw poszczególnych ulic bądź wpisaniu swoich propozycji.

Proponujemy następujące nowe nazwy:

1) dla ul. Armii Czerwonej – ul. Graniczna. Uzasadnieniem dla takiej zmiany jestto, że ulica ta była granicą między Śląskiem a Łużycami którą ustanowili w XV wieku książęta ze śląskiej dynastii Piastów; granica przetrwała do 1945 co potwierdzają niemieckie mapy katastralne; nazwa ta podkreśli wielowiekowy charakter naszej miejscowości;

2)  dla ul. Świerczewskiego – ul. Ceramików. Uważamy, iż przemysłowy charakter Gozdnicy i jej wieloletni związek z produkcją materiałów budowlanych winien być odzwierciedlony adekwatną nazwą głównej ulicy.

Ankietę konsultacyjną można wydrukować lub otrzymać na miejscu w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gozdnicy posiadający prawa wyborcze.

Ankietęnależy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy w terminie 17-28 lipca 2017r. w godz. 7.00-15.00. Prosimy o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Ostateczną decyzję w sprawie nadania nowych nazw ulic podejmie Rada Miasta Gozdnica.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

1) OBWIESZCZENIE

2) KARTA KONSULTACYJNA

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW