Gozdnica

Twoje miasto ...

Wkrótce remont ulicy Matejki

W dniu dzisiejszym w Zielonej Górze Burmistrz i Skarbnik Gozdnicy podpisali umowę na dofinansowanie przebudowy ulicy Jana Matejki w Gozdnicy. Wartość kosztorysowa inwestycji wynosi 289.336 zł, a dofinansowanie 189.496 zł. Inwestycja będzie realizowana w przyszłym roku. Zadanie zostanie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW