Gozdnica

Twoje miasto ...

Mała rzecz a cieszy – część 11.

W ostatnich tygodniach pracownicy interwencyjni wykonywali drobne naprawyi prace porządkowe – czyścili chodniki, zamontowali dodatkową ławeczkę dla oczekujących na otwarcie Ośrodka zdrowia, usuwali dziury w asfalcie, postawili nowy krzyż na Cmentarzu Komunalnym. Z kolei podopieczni Spółdzielni Socjalnej „Winda” oczyścili teren dawnego miasteczka ruchu drogowego, a Zarząd Dróg Wojewódzkich po raz kolejny wypełniał asfaltem ubytki w jezdniach. Uzupełniono oświetlenie uliczne przy Żagańskiej 18 – do zamontowanych na początku roku 3 latarni, dołożono kolejną, tym razem od strony budynków nr 18a, 18b i 20a.Nowe oświetlenie zasilane z paneli fotowoltaicznych, zamontowano na placu zabaw przy Placu Wolności oraz przy ulicy Kościuszki, a Enea przy ulicy Żeromskiego wymieniła na nowe kolejne dwa słupy energetyczne.

 

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW