Gozdnica

Twoje miasto ...

LOWE - Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji

Drodzy mieszkańcy Gozdnicy!

Zakończyła się rekruatacja na szkolenia finansowane ze środków UE. Serdecznie dziękujemy za liczne zainteresowanie tematem czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, chęci podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz samodoskonalenia swoich umiejętności. Listy rekrutacyjne zostały zamknięte, przejdziemy do analizy potrzeb oraz zaplanowania poszczególnych kursów oraz warsztatów. Osoby, które z różnych względów, nie wyraziły do chwili obecnej chęci uczestnictwa w warsztatach, lub spóźniły się ze zgłoszeniem swojego uczestnictwa, prosimy o kontakt indywidualny pod nr. telefonu +48 507 371 825.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW