Gozdnica

Twoje miasto ...

Mała rzecz a cieszy – część 15

Bezśnieżna jak dotąd zima pozwala na wykonywanie prac na jakie nie ma czasu w sezonie wzrostu traw, czy opadania liści. Chodzi o karczowanie terenów komunalnych przy ulicy Okrzei, Kościelnej i Kombatantów, które porosły bezładnymi krzakami, a przez to stały się miejscem wyrzucania śmieci, a niekiedy służyły jako siedliska dzików. Ponadto od początku roku nasza ekipa interwencyjna wykonała wiele prac w tym wymieniła lub naprawiła 6 koszy ulicznych, które ucierpiały podczas sylwestrowych eskapad,wyrównała chodnik prowadzący do przystanku PKS likwidując jednocześnie próg na połączeniu starego i nowego chodnika, uprzątnęła teren należący do Orlen, zabezpieczyła przed rozjeżdżaniem nowe krawężniki przy zakładzie G4, naprawiła zabezpieczenia starego basenu, zamontowała i napełniła skrzynie na piasek do akcji zima, czy w końcu zasypała dziury na drogach gruntowych ulicy Krótkiej, Zielonej oraz Wzniesienie.
Zdjęcia naszych małych sukcesów można zobaczyć pod adresem : https://goo.gl/ehWN25 .

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW