Gozdnica

Twoje miasto ...

Zakończenie zadania: „Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gozdnica w 2019 roku

Informujemy, że Gmina Gozdnica zakończyła realizację zadania : „Usunięcie i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gozdnica w 2019 roku”.
W wyniku realizacji zadania udało się w 2019 roku usunąć z terenu Gozdnicy wyroby zawierające azbest w ilości 33,405 Mg.
Uzyskane dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 21 646,44 zł.
Zadanie zostało zrealizowane dzięki wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze, który po raz kolejny realizuje Program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.
Zachęcamy do udziału w programie w przyszłym roku.

Szkoła jako Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji

Ośrodek LOWE

Projekty Unijne

pozyskane fundusze:

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

pozyskane środki:
edycja 2016 - 779.900,00

edycja 2017 - 439.043,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020)

dofinansowanie z UE: 288.263,00

Azbest

ODPAD NIEBEZPIECZNY!!!

Województwo Lubuskie

Parafia św. Wawrzyńca w Gozdnicy

www.gozdnica.parafia.info.pl

Bory Dolnośląskie

Lubuskie Centrum Obsługi Inwestora

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

Lubuska Niebieska Tarcza Wobec Przemocy

WFOŚiGW

WFOŚiGW